17. květen 2015

Nepál zasáhla dvě zemětřesení v méně než třech týdnech. Tisíce lidí zahynuly, desetitisíce utrpěly zranění a miliony obyvatel budou muset z trosek vzkřísit svůj život. Týmy Lékařů bez hranic, které na místo dorazily po první katastrofě, pokračují v pomoci zasaženým Nepálcům. Prioritou jejich práce jsou lidé rozesetí v horských vesnicích, na něž zemětřesení nejvíce dolehla.

Týmy Lékařů bez hranic se mobilizovaly krátce po prvním otřesu o síle 7,8 stupně z 25. dubna. S pomocí helikoptéry začaly poskytovat zdravotní péči a distribuovat přístřeší a jídlo v izolovaných vesnicích. Ty samé týmy dokázaly téměř okamžitě reagovat na druhé zemětřesení o magnitudu 7,3 z 12. května. Naši spolupracovníci evakuovali do nemocnic v Káthmándú pacienty v kritickém stavu ze Singati, Marbu, Yanglakotu, Lapilangu a dalších odlehlých míst. Nyní po druhém otřesu provádějí opětovné vyhodnocení situace, aby svůj zásah adaptovali na nové potřeby lidí po obou katastrofách.

Někteří pacienti vypověděli, že do naší nemocnice v Arughatu šli pěšky pět dní. To jen dokládá, jak vážně zemětřesení poškodila místní zdravotnický systém.

„Některé oblasti jsou z 90 % zničené,“ uvedl v pátek 15. května Dan Sermand, ředitel Lékařů bez hranic pro Nepál. „Zemětřesení poškodila nemocnice a zdravotní střediska a lidé se tudíž nemohou dostat ani k té nejzákladnější zdravotní péči. V některých horských oblastech, kde jsme zjišťovali situaci, pokračovaly až do včerejška sesuvy půdy. Některé vesnice jsou zcela zničené. Už tak zoufalá situace těch, kdo přišli při prvním otřesu o střechu nad hlavou, je ještě horší.“

Zdravotní péče

Zemětřesení v mnoha okresech srovnalo se zemí nemocnice a zdravotní střediska. Zařízení, která ještě stojí, mají četné praskliny a hrozí, že se také zřítí. Nemocnici v Bhaktapuru zahltil po druhém zemětřesení takový příval raněných, že jí Lékaři bez hranic museli urychleně darovat obvazový materiál a léky.

V okresech Dhading, Gorkha, Rasuwa, Sindhupalchowk a Nuwakot poskytují Lékaři bez hranic zdravotní péči a psychologickou podporu potřebným lidem. K některým se od prvního otřesu zatím nedostala žádná pomoc.

Epicentrum druhého zemětřesení leželo v okrese Dolakha. Lékaři bez hranic na místě ošetřili pacienty v kritickém stavu a evakuovali do nemocnic v Káthmándú vážné případy, např. se zlomeninami lebky.

Obyvatelům okresu Arughat a Ghorka od 8. května slouží 20lůžková nafukovací nemocnice Lékařů bez hranic. Tamní personál nyní přijímá oběti obou zemětřesení i obyvatele okolních komunit. Nemocnice má chirurgické kapacity, porodnické, pohotovostní a všeobecné oddělení a provozuje také psychologický program. Lékaři bez hranic navíc spolupracují s nepálským ministerstvem zdravotnictví při poskytování ambulantní péče. Podporují také místní nemocnici dodávkami léků, školí personál a pomáhají s převozy pacientů. Místní ambulantní oddělení denně léčí v průměru 100 pacientů. Lidé většinou přicházejí kvůli infekcím dýchacích cest, průjmům a zraněním, která utrpěli při zemětřesení. Lékaři bez hranic na pohotovosti ošetří denně přibližně 15 pacientů, hlavně se zlomeninami a dalšími zraněními. V úterý 12. května se se na zdejším porodnickém oddělení narodilo první dítě.

Jeden z prvních pacientů nafukovací nemocnice v Arughatu.

„Většina zdravotnických zařízení v okrese Ghorka se zřítila. Velice potřebnou sekundární péči teď v oblasti poskytuje naše nemocnice v Arughatu. Někteří pacienti vypověděli, že k nám šli pěšky pět dní. To jen dokládá, jak vážně zemětřesení poškodila místní zdravotnický systém,“ řekl Dr. Manangama Guyguy, náš lékařský koordinátor v Nepálu.

Lékaři bez hranic začali poskytovat psychologická a psychosociální sezení ve vesnicích v okresech Nuwakot, Gorkha, Rusuwa a Sindhupalchowk. Týmy v nemocnici v Arughatu také poskytují psychologickou péči pacientům i místním zdravotníkům traumatizovaným zemětřeseními.

Přístřeší a jídlo

Kromě zdravotní péče jsou po druhém zemětřesení nejvíce potřeba také přístřeší, jichž je stále větší nedostatek.

„Můj dům praskl po prvním otřesu, druhé zemětřesení už jen dokonalo jeho zkázu. Jsem zlomený, přišel jsem o svůj majetek i dobytek. Jsem ale šťastný, že moje rodina nebyla v domě, když ke všemu došlo. Byli v tu dobu v táboře pro vysídlené obyvatele, protože se báli, že by se dům mohl zřítit. A měli pravdu,“ vypověděl asistent administrátora Lékařů bez hranic Rajkumar Pakhrin z vesnice Mirge v okrese Dolakha.

Týmy Lékařů bez hranic distribuovaly přes 2.300 přístřešků a hygienických sad ve 20 nejvíce zasažených vesnicích napříč okresy Rasuwa, Sindupalchok a Gorkha. Začaly také distribuovat rekonstrukční materiál jako tabule plechu nebo hřebíky v několika vesnicích v okresech Dhading, Sindhupalchowk a Rasuwa.

Obyvatelé odlehlých vesnic dostali tuny rekonstrukčního materiálu, hygienické sady a pomůcky pro vaření.

V okresech Rasuwa Sindupalchok and Dhading distribuujeme potraviny, zejména rýži a vysokoenergetické sušenky.

Zajištění vody a sanitace

Lékaři bez hranic zajistili zdroje vody a vybudovali latríny v táboře Chuchibati v Káthmándú. V několika vesnicích v okrese Rasuwa také zřídili zásobníky na vodu. Tým dále poskytl komunitám vesnic Gumpatang, Tembatang and Nimlung v okrese Sindhupalchowk potrubí a nádrže pro obnovení jejich spádového systému zásobování vodou.

Obtížná přeprava

Silnice v horských oblastech jsou zničené nebo zablokované, a proto se do mnoha vesnic dá dostat stále jedině vzduchem. Velké vrtulníky ale nemohou přistávat v odlehlých vesnicích, kde Lékaři bez hranic koncentrují většinu svého zásahu. Musí se tedy používat malé helikoptéry, jež mají velice omezený dolet, což omezuje množství nákladu, který je možné přepravit.

„Už za pár týdnů začíná období monzunů, kdy lidé nebudou moci zůstávat venku,“ řekl Peter Paul de Groote, krizový koordinátor Lékařů bez hranic v Nepálu. „Po jeho začátku bude přístup do odlehlých vesnic nesmírně těžký. Právě teď máme příležitost jednat. Proto se ze všech sil snažíme dostat přístřeší na potřebná místa, dokud můžeme.“

7. května 2015: Lidé se shromáždili po příletu mobilní kliniky Lékařů bez hranic do vesnice Lapu v okrese Ghorka.

25. dubna 2015 zasáhlo Nepál zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály s epicentrem v okrese Ghorka, 200 km severozápadně od hlavního města Káthmándú. Nepálská vláda k 11. květnu uváděla 8.019 obětí a 17.866 raněných. 12. května udeřilo další zemětřesení. Druhý otřes měl sílu 7,3 Richtera a jeho epicentrum leželo na hranici okresů Dolakha a Sindhupalchowk, východně od Káthmándú. Během druhého zemětřesení zahynulo nejméně 76 osob, téměř 2.000 lidí utrpěly zranění.

Příbuzné články a publikace