Blog Tuberkulóza a já je společný projekt pacientů léčících se s multirezistentní tuberkulózou (MDR-TBC) v různých částech světa. Pacienti píšou o svých zkušenostech s nemocí a léčbou, kterou podstupují. Tato léčba často spočívá v polykání až 20 různých tablet denně po dobu 24 měsíců a provází ji bolestivé vedlejší účinky.

Projekt Tuberkulóza a já byl spuštěn proto, že MDR-TBC je opomíjená nemoc. Do výzkumu a vývoje nových diagnostických prostředků a léčiv se investuje jen málo peněz, a tak lidé, kteří jsou nemocí nakaženi, nemají jinou možnost, než po dlouhou dobu brát toxické léky, jejichž účinky jsou velmi bolestivé a po nichž se cítí velmi slabí. Projekt dává pacientům příležitost říci světu o problémech, které ovlivňují jejich životy, a sdílet své zkušenosti s ostatními pacienty, kteří jsou ve stejné situaci.

Projekt jim také dává možnost říci lidem, že multirezistentní tuberkulóza existuje a stává se globálním problémem.

O blogerech

Někteří z blogerů (především ti z projektů Lékařů bez hranic) nemají přístup k počítači a internetu a tak své příspěvky nahrávají a Lékaři bez hranic je posléze překládají a publikují. Příspěvky mohou být v určitých případech kvůli porozumění editovány, ale jinak jsou publikovány bez úprav. Jedinou výjimkou jsou příspěvky, které mohou ohrozit bezpečnost pacientů Lékařů bez hranic či jejich personálu. V těchto případech jsou příspěvky diskutovány s blogery a společně se hledá vhodné řešení.

Pacienti účastnící se projektu Tuberkulóza a já byli vytipováni našimi spolupracovníky v terénu jako lidé, kteří by mohli chtít sdílet své zkušenosti a zážitky z léčby. Projektu se účastní dobrovolně a kdykoli z něj mohou odejít. Pokud se v kterémkoli okamžiku rozhodnou z rodinných či jiných důvodů s psaním blogů skončit, nebo se jejich stav zhorší a další psaní jim neumožňuje, Lékaři bez hranic takové rozhodnutí bez výhrad akceptují a respektují. Blogeři jsou na začátku vždy ujištěni, že rozhodnutí spolupráci na projektu ukončit nebude mít žádný vliv na další průběh jejich léčby.

Blogy

Blogy jsou primárně publikovány v angličtině a některých jiných jazycích na blogs.msf.org/tb.  Z těchto blogů jsme připravili několik českých překladů.